Wycieczka do sortowni w Baryczy

Klasa 8

30-09-2016

Potem oglądaliśmy stare składowisko, obecnie pokryte trawą, z którego pozyskuje się biogaz zamieniany na prąd do sortowni. Na koniec byliśmy w starej sortowni. Widzieliśmy linie, przy których pracownicy sortują odpady. Przy okazji zważyliśmy się na wadze samochodowej. Cała klasa z paniami i przewodnikiem waży 540 kg. :)