SZKOLNE BLOGI

Poszukiwacze skarbów w Collegium Maius UJ

Klasa 6

29-11-2019

W związku z projektem Historia Polski, klas 3 uczestniczyła w grze muzealnej Poszukiwacze skarbów w Muzeum UJ Collegium Maius. Dowiedzieliśmy się, że Collegium Maius jest najstarszym budynkiem uczelni, założonej w 1364 r. Przebudował budynek Władysław Jagiełło w 1400 r. Dowiedzieliśmy się, że studiować w tamtych czasach mogli tylko mężczyźni, poznaliśmy strój żaka. Studiowali oni na wydziałach filozofii prawa, medycyny i teologii. Najsłynniejszym studentem uczelni był Mikołaj Kopernik, którego dzieło „De revolutionibus orbium coelestium” w oryginale jest w zbiorach muzeum. Zobaczyliśmy skarbiec, w którym znajdują się najstarsze insygnia królewskie oraz cenny globuz, na którym pierwszy raz zaznaczono Amerykę. Uczniowie uczestnicząc w grze rozwiązywali zadania historyczne i zdobywali złote dukaty. W czasie gry drużyny odpowiadały na pytania związane z historią Polski, np. Kto założył Akademię Krakowską? Kto był jej fundatorem? Z jakiego rodu wywodziła się Królowa Jadwiga? Skąd pochodził Władysław Jagiełło? W jakiej wielkiej bitwie brał udział i w którym roku? Na te i wiele innych pytań, uczniowie znali odpowiedzi, z czego byliśmy bardzo dumni. Duże wrażenia zrobiły na nas złote medale słynnych Polaków. Oskar reżysera Wajdy, nagroda Nobla Wisławy Szymborskiej, czy medal Olimpijski z Aten Roberta Korzeniowskiego.