SZKOLNE BLOGI

Wycieczka Szlakiem Ochrony Przyrody - Rezerwat Skołczanka, Obszar Natura 2000, Użytek Ekologiczny, Pomniki Przyrody - do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu

Klasa 6

25-10-2019

Klasa 3 w ramach programu zdobywcy Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego udała się szlakiem ochrony przyrody do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Po drodze poznaliśmy osobliwości Rezerwatu Skołczanka, chroniony las bukowy, rośliny kserotermiczne. Podziwialiśmy wapienne skalne wzgórza, poznaliśmy ich genezę i dowiedzieliśmy się, że było w tym miejscu morze. Największe wrażenie zrobiło na nas geologiczne odkrycie, że na jednym ze wzgórz w Tyńcu była osada prehistoryczna Grodzisko, gdzie ludzie prehistoryczni polowali na mamuty. Celem naszej wycieczki było poznanie obiektu, od którego wywodzi się nazwa Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego, czyli Klasztoru w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu oraz poznanie różnych form ochrony przyrody. Uczniowie wypełnili również spacerowniki po parku i otrzymają odznakę zdobywcy Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego.