Odwiedziny klasy 2.

Klasa 4

04-09-2019

Już trzeciego dnia szkoły, 4 września, odwiedzili nas uczniowie klasy II. Nowe koleżanki i koledzy wprowadzali nas w tajemnice Kangurowej Szkoły opowiadając o zasadach panujących na lekcjach, w świetlicy i w czasie wspólnych przerw. Zapraszamy na kolejne wizyty!