Koncepcja pracy w Kangurowej Szkole

Kangurowa Szkoła powstała z marzenia.

Z marzenia o miejscu przyjaznym dziecku i młodemu człowiekowi. O miejscu inspirującym do rozwoju, do doświadczania świata, gdzie w otoczeniu przyrody można docenić wartość edukacji.Tworzymy takie miejsce!

Jak pracujemy w Kangurowej Szkole:

  • praca w niewielkich zespołach klasowych,
  • praca projektami edukacyjnymi w klasie, indywidualnie oraz w zespołach międzyklasowych,
  • poznawanie przez doświadczenie,
  • mądre, przemyślane i celowe działania,
  • praca zespołami wychowawczymi - indywidualizacja pracy wychowawczej,
  • dużo ruchu na świeżym powietrzu ( jednostki WF-u, lekcja LAS w klasach 1-6, lekcje w terenie, spacery, wycieczk)
  • działania wolontariatu - pomoc innym,
  • motywujący sposób oceniania - ocenianie kształtujące,
  • elementy Planu Daltońskiego - nauka samodzielnego uczenia się,
  • lekcje twórczego myślenia (jedyne takie w Polsce!)